კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ჯანდაცვის სკოლა
 

CU PUZZLE - თავსატეხი Cu Cup-ის მონაწილეებისთვის

კავკასიის უნივერსიტეტში გრძელდება კონკურსი Cu Cup. ამჯერად სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ CU PUZZLE-ის კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. კონკურსი მათთვისაა, ვისაც
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12