კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

სამაგისტრო პროგრამების გაცნობითი შეხვედრები

სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს, შესაძლებლობა გეძლევათ დაესწროთ გაცნობით შეხვედრებს.

დასაქმების ფორუმი

დასაქმების სააგენტო "ეიჩარი" გიწვევთ 2015 წლის დასაქმების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად.
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
3
 akademiis logo