კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ჯანდაცვის სკოლა
 

კონკურსი La Belle Medical–ისაგან

საერთაშორისო ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი La Belle Medical-ი აცხადებს სარეკლამო ვიდეო რგოლის კონკურსს კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტებისთვის. მათ უნდა
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12