კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

ღია კარის დღე სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველებს, კავკასიის უნივერსიტეტი, წელს სთავაზობს რამდენიმე სიახლეს.

ახალი პროექტი სტუდენტებისთვის

კომპანია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი", საქართველოს ტექნოლოგიურ პარკთან ერთად, ტალანტების მოზიდვის მიზნით, ახალ პროექტს იწყებს.
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
 LAW