კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

სამართლის სკოლის სტუდენტის წარმატება

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტმანტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს პროგრამას „საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში"....
მეტი:

პილოტური პროექტი: ”საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება”

7 ივლისს, 11:00 საათზე, სასტუმრო "თბილისი მერიოტში", წვეულებათა დარბაზში გაიმართება დასკვნითი კონფერენცია  "საქართველოში საუნივერსიტეტო მეცნიერების, სწავლების და ბიზნესის სისტემური განვითარების შესაძლებლობები"....

საქართველოს ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა პირველ საერთაშორისო კონფერენცია

გახდი შენი ქვეყნის ექსპერტი და მიიღე მონაწილეობა „საქართველოს ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა პირველ საერთაშორისო კონფერენციაში".
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
ISCCU copy copy
GEM Logo black.scg 
 3