კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ჯანდაცვის სკოლა
 

სასტიპენდიო პროგრამა ირლანდიაში

25 აპრილს, 5 საათზე, სასტუმრო "ჰოლიდე ინში" ორგანიზაცია iGeneration-ის დამფუძლნებელი და თავჯდომარე ირაკლი გილაური სტუდენტებს შეხვდება და სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12