კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

Tartu Parnu College-ის სემინარი

15-16 აპრილს, კავკასიის უნივერსიტეტში, ესტონელ პარტნიორებთან ერთად (პარნუს კოლეჯი) გაიმართება სემინარი - მოვლენები, როგორც ინსტრუმენტები ტურიზმის განვითარებისთვის. 

სტუდენტური დღეები

კავკასიის უნივერსიტეტი იწყებს, შიდა საუნივერსიტეტო სტუდენტურ დღეებს.
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
3
 akademiis logo