კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

CTS-ის სტუდენტების წარმატება

19 აპრილს,  კონფერენციის ,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში"  3 საუკეთესო მონაწილეს სპეციალური პრიზები გადაეცათ.

მეტი:

სამაგისტრო პროგრამების გაცნობითი შეხვედრები

სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს, შესაძლებლობა გეძლევათ დაესწროთ გაცნობით შეხვედრებს.

გერმანიის ბუნდესტაგის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია (IPS)

გერმანიის ბუნდესტაგი ბერლინის სამ უნივერსიტეტთან ერთად საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდიის პროგრამის (IPS) ფარგლებში პოლიტიკური საკითხებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
3
 akademiis logo