კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

პირველკურსელთა საბუთების მიღება იწყება

ყველას გილოცავთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლას და ჩვენს უმაღლეს სასწავლებელში მობრძანებას.

გაცნობებთ, რომ კავკასიის
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12