კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

ღია კარის დღე

ღია კარის დღე კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართება 9 და 13 თებერვალს. 
მეტი:

მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის.
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
ISCCU copy copy
  
 GEM Logo black.scg