ახალი კინოს სკოლა

გია ბუღაძე

მარიანა ოკლეი

კოტე ჯანდიერი

ლაშა ბუღაძე

ლევან კუხაშვილი

შალვა სოყურაშვილი

გიორგი მაისურაძე

დავით გურგენიძე

დიმიტრი მამულია

ირაკლი ფინიაშვილი