ვუდ ლენდი

კომპანია ,,ვუდ ლენდის" მიზანია ეკოლოგიური არქიტექტურის პოპულარიზაცია, თანამედროვე ხის სახლების დაპროექტება და მშენებლობა. ბაზარზე არსებული პრობლემებია ალტერნატიული სამშენებლო ტექნოლოგიების ნაკლებობა,  მოსახლეობის დაბალი ცნობიერების დონე და დაავადებები გამოწვეული ეკოლოგიური

 

სტანდარტების დარღვევით აშენებულ შენობებში ცხოვრებით.

ვუდლენდი იყენებს შემდეგ ტექნოლოგიას:

შეწებებული პროფილირებული

ძელი მორის სახლები

ორმაგი ძელის ტექნოლოგია

კარკასული ტექნოლოგია

 

დადებითი მხარეები:

ეკოლოგიურობა

ენერგოეფექტურობა

სეისმომედეგობა

მშენებლობის შემჭიდროებული ვადები

მშენებლობის შემდეგ არ საჭიროებს დამატებით კოსმეტიკურ სამუშაოებს.

 

ამჟამად პირველი საპრეზენტაციო სახლის მშენებლობა დასრულებულია. გვაქვს არაერთი შემოთავაზება.