თემატიკა

  • თაფლისა და ღვინის (ბიო) წარმოება
  • მენეჯმენტი
  • სერთიფიცირება
  • ბაზრის ანალიზი
  • ჩამოსხმისა და შეფთვის ალტერნატივები
  • მარკეტინგი