ტრენერი

თეა ნიკოლაშვილი

ექსპერტი ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციის მენეჯმენტის საკითხებში, ტრენერის მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილებით. ჰოლანდიური კომპანია VIPD - ის (www.vipd.nl) წარმომადგენელი საქართველოში.