ტრენერი

ელენე ჯღარკავა

სამუშაო ადგილი/პოზიცია
 
 
  • კავკასიის უნივერსიტეტი, მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი 
 
 

კურსისს დასახელება
 
 
  • მარკეტინგის რაობა