მიმოხილვა

ტრენინგი განკუთვნილია:

მარკეტინგის სპეციალისტების, საშუალო რგოლის მარკეტინგის მენეჯერების, ციფრული მარკეტინგისა და სოციალური მედიის სპეციალისტებისთვის.

მარკეტინგის სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მარკეტინგის კურსდამთავრებულებისთვის.

 

ტრენერი: გიორგი ბერეჩიკიძე

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) და ელიოტ ვებერის (Elliot_webber) ერთობლივ სერტიფიკატს.