პროფესორ ვიქტორ ვოლკერის ტრენინგი

6 მარტი 2017

Tailor Made Training Programm TMT- ის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ნიდერლანდების საგრანტო პროგრამების მიერ, მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის პროფესორმა, ვიქტორ ვოლკერმა, 2016 წლის 12-16 დეკემბერს კავკასიის უნივერსიტეტში გამართა ერთკვირიანი ტრენინგი.

 

ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო პროგრამების შემუშავება შემდეგი მოდულისთვის:

 

  • რძის პროდუქტების წარმოება და მართვა
  • ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება და მართვა