საერთაშორისო ურთიერთობების და პროექტების დეპარტამენტი

ირენა მელუა
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ. ფოსტა: imelua@cu.edu.ge
ოთახი: B25

ანა თავართქილაძე
გაცვლითი პროგრამების მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (240)

ელ. ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge
ოთახი: B25

თამარ კარბაია
საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (233)

ელ.ფოსტა: tkarbaia@cu.edu.ge
ოთახი: B25

ქეთევან კარბაია

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (234)

ელ.ფოსტა: Kkarbaia@cu.edu.ge

ოთახი: B25

აკაკი კაპანაძე

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (244)

ელ.ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge

ოთახი: B25

ანჩა გაიე

საერთაშორისო ურთიერთობის და

პროექტების დეპარტამენტის

დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (234)

ელ.ფოსტა: agaye@cu.edu.ge

ოთახი: B25