სკოლის ადმინისტრაცია

პაატა ბრეკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (214)

ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge

 

ნოდარ კილაძე
აკადემიური დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 599 555 644
ელ.ფოსტა: nkiladze@cu.edu.ge

 

ანა ჩუბინიძე

აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (457)

მობ.: (+995) 577 697 188

ელ.ფოსტა: achubinidze@cu.edu.ge