კავკასიის სადოქტორო სკოლის ინგლისურენოვან პროგრამებს აკრედიტაცია მიენიჭა

26 თებერვალი 2019
5 დეკემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კავკასიის სადოქტორო სკოლის ინგლისურენოვან პროგრამებს აკრედიტაცია მიანიჭა.
 
კავკასიის სადოქტორო სკოლა  აცხადებს დოქტორანტების მიღებას მენეჯმენტისა და ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამებზე. 
 
პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ბმული.