გიორგი ბერეჩიკიძე

 

 
 
 სამუშაო ადგილი/პოზიცია
 
  • "elliot-webber"-ის ანალიტიკის დირექტორი
 
 
 ტრენინგის დასახელება
 
  • ციფრული მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვა