განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 კვირა
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 (საათი)
  • ჩატარების დღე: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი