თემატიკა

 • შესავალი ციფრულ მარკეტინგში
 • შესავალი Google Adwords
 • ციფრული მარკეტინგის კამპანიის დაგეგმვა/წარმართვა
 • Search Ads
 • Google Display Network
 • Video Ads
 • Mobile Ads
 • Remarketing
 • Universal App Campaign
 • Google Analytics
 • კამპანიის მონიტორინგი/რეპორტინგი
 • Data Studio
 • Digital marketing Tools
 • გამოცდა (Google Adwords Fundamentals