მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია, მსმსენელები გაეცნონ შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალ რეგულაციებს, მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო სივრცეში კანონმდებლობით სავალდებულო დოკუმეენტაციის შექმნის, ინსტრუქტაჟების ჩატარებისა და რეგისტრაციის წესებს.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) და საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) ერთობლივ სერტიფიკატს, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის ნიმუშებს.

  

ტრენერები: შოთა ნიჟარაძე, ვიქტორ რუსეცკი