მიმოხილვა

ტრენინგი განკუთვნილია:

მარკეტინგის სპეციალისტების, საშუალო რგოლის მარკეტინგის მენეჯერების, ციფრული მარკეტინგისა და სოციალური მედიის სპეციალისტებისთვის. მარკეტინგის სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მარკეტინგის კურსდამთავრებულებისთვის.

  

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) და ელიოტ ვებერის (Elliot_webber) ერთობლივ სერტიფიკატს.