განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 1 თებერვალი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 თვე
  • ტრენინგის პერიოდულობა: შაბათი
  • ჩატარების დრო: 14:00 -დან 17:00 საათამდე