საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)

მობ.: 577 333 704

ელ.ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge

 

ნანა გერგედავა
საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)
ელ.ფოსტ ngergedava@cu.edu.ge