მიღების წესები

ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად, მოხვდებიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ აბიტურიენტთა რანჟირების დოკუმენტში.

 

ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო ბროგრამაზე 2018 წელს მიღება არ ცხადდება.