ვუდ ლენდი

კომპანია „ვუდ ლენდი“-ის მიზანია, ეკოლოგიური არქიტექტურის პოპულარიზაცია, თანამედროვე ხის სახლების დაპროექტება და მშენებლობა. ბაზარზე არსებული პრობლემებია: ალტერნატიული სამშენებლო ტექნოლოგიების ნაკლებობა,  მოსახლეობის დაბალი ცნობიერების დონე და დაავადებები გამოწვეული ეკოლოგიური სტანდარტების დარღვევით აშენებულ შენობებში ცხოვრებით.

 

ვუდლენდი იყენებს შემდეგ ტექნოლოგიას:

 

  • შეწებებული პროფილირებული
  • ძელი მორის სახლები
  • ორმაგი ძელის ტექნოლოგია
  • კარკასული ტექნოლოგია

 

დადებითი მხარეები:

 

  • ეკოლოგიურობა
  • ენერგოეფექტურობა
  • სეისმომედეგობა
  • მშენებლობის შემჭიდროებული ვადები
  • მშენებლობის შემდეგ არ საჭიროებს დამატებით კოსმეტიკურ სამუშაოებს.

 

ამჟამად პირველი საპრეზენტაციო სახლის მშენებლობა დასრულებულია. გვაქვს არაერთი შემოთავაზება.

 

Facebook