უმაღლესი განათლების გამოწვევები COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში და მათი გადაწყვეტის გზები

კვლევითი პროექტის მიზანია COVID-19 პანდემიის გავლენის შესწავლა უმაღლესი განათლების სექტორზე, დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიების გამოყენებაზე გადასვლისას შედეგების, პრობლემებისა და სირთულეების დადგენა.

 

კვლევის შედეგები განიხილება COVID-19 პანდემიის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო გამოცდილებისა და ტენდენციების გათვალისწინებით. რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდება ელექტრონული გამოკითხვა. კვლევისთვის შერჩეული იქნება კავკასიის უნივერსიტეტის, ლა ტრობეს უნივერსიტეტის (მელბურნი, ავსტრალია), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ევროპის უნივერსიტეტის ლექტორები და სხვადასხვა საფეხურისა და პროგრამის სტუდენტები. პროექტის შედეგები განიხილება პოლიტიკის ფორუმზე, გამოქვეყნდება სტატია სამეცნიერო ჟურნალებში, ასევე გამოქვეყნდება მონოგრაფია.

 

პროექტის ხელმძღვანელი თენგიზ ვერულავა, CMS.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.