ფინანსური ინფორმაციის მანიპულირება საქართველოში

„არიან თუ არა ჩართული საქართველოში კერძო სექტორის იურიდიული პირები ფინანსური ინფორმაციით მანიპულაციაში"

 

პროექტი დაფინანსებულია სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კველევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში.

პროექტის ხელმძღვანელი - ერეკლე პირველი