საქართველოს კაპიტალის ბაზრის მოთამაშეების ფინანსური ქცევის შესწავლა და შეფასება

ფინანსური ქცევის კვლევითი პროექტი ემსახურება საქართველოს კაპტალის ბაზრის მოთამაშეების ფინანსური ქცევის მოდელების შესწავლას. კვლევა ითვალისწინებს ინტერდისციპლინარულ მიდგომებს, მათ შორის ფინანსების, ეკონომიკის, სოციოლოგიის და ქცევითი ფსიქოლოგიის. ამის საფუძველზე შეიქმნება სტატია რეფერირებად გამოცემაში და საქართველოში პირველი ტრენინგ კურსი ქცევით ფინანსებში.

 

პროექტის ხელმძღვანელი - ერეკლე პირველი, CSB.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.