განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი - 21 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა:12 საათი (2 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა - პარასკევი, შაბათი
  • ტრენინგის დრო 11:00 – 17:00 საათი