მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს, დაინტერესებულ პირებს, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, აგრობიზნეს კომპანიებს, აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებსა და ფერმერებს გადასცეს ცოდნაზე და პრაქტიკაზე დაფუძნებული გამოცდილება ტრენინგის ფორმით აგრობიზნესის მართვისა და მარკეტინგის თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გაცნობა და კოოპერაციის ფორმების განხილვა სოფლად. ინოვაციების მნიშვნელობა და მათი აპრობაცია.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს, კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის  (CUTC)  სერტიფიკატს.

 

ტრენერები: კახა ნადირაძე, მაია ფეიქრიშვილიდავით ჩიჩუა