განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი:  11 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი (3 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა:  11, 13, 15 მაისი
  • ჩატარების დრო: 19:00-21:00 საათი