განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 26 ივნისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, შაბათი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე