განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 4 ოქტომბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 კვირა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: კვირაში 2-ჯერ (ორშაბათი შაბათი)
  • ტრენინგის დრო: ორშაბათი 19:00-დან 21:00-მდე, შაბათი: 14:00 -დან 16:00-მდე