განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 19 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 კვირა  
  • ტრენინგის პერიოდულობა: 19, 23, 26, 30 მაისი  -  1, 2, 5, 8, 9, 12 ივნისი.
  • ტრენინგის დრო: კვირის დღეები 18:00-დან 20:00-მდე, შაბათი: 13:00 -დან 15:00-მდე