განრიგი

  • დასაწყისი: 29 იანვარი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა:  6 შეხვედრა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00 სთ-მდე