საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 490 ლარი

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია
ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.