მემორიალი

         

             მზია მიქელაძე

               (1961-2012)

             

            გოგი თურქია

              (1936-2014)

 

       ვალერი სილოგავა

               (1945-2011)