საკონტაქტო ინფორმაცია

სოფიო კობახიძე
კვლევის ხელშეწყობის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (453)
ელ.ფოსტა: skobakhidze@cu.edu.ge
ოთახი: D5
 
თამარ (თათია) ჩოკორაია

აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (456)

ელ.ფოსტა: tchokoraia@cu.edu.ge

ოთახი: D 5

 

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სოციოლოგი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (419)

ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 3

 

ანა დევნოზაშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (454)

ელ.ფოსტა: adevnozashvili@cu.edu.ge

ოთახი D 5

 

ნინო მახაური

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (454)

ელ.ფოსტა: ninomakhauri@cu.edu.ge 

ოთახი: D5