საერთაშორისო აკრედიტაციები

  • კავკასიის უნივერსიტეტის მინიჭებული აქვს საერთაშორისო ხარისხის აკრედიტაცია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის მიერ (CEEMAN).

 

  • 2016 წელს კავკასიის ბიზნესის სკოლა გახდა AACSB- ის წევრი. 2018 წელს კი მოიპოვა აკრედიტაციის პროცესის დაწყების უფლება.