კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური

თამარ შენგელია
კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)
ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge
ოთახი: C24

ეკატერინე კერესელიძე
კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (370)

ელ.ფოსტა: ekereselidze@cu.edu.ge
ოთახი: C24