ფინანსური და ბიუჯეტირების დეპარტამენტი

მარიკა ნიკოლაიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (211)
ელ. ფოსტა: mnikolaishvili@cu.edu.ge

ოთახი: B2

მერი მესხია
მთავარი ბუღალტერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (470)

ელ. ფოსტა: mmeskhia@cu.edu.ge
ოთახი: D28

მარიკა გაბროშვილი
შესყიდვების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (477)

ელ. ფოსტა: mgabroshvili@cu.edu.ge
ოთახი: D28

ნია ვახტანგაძე
ფინანსური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (474) 

ელ. ფოსტა: nvakhtangadze@cu.edu.ge
ოთახი: D28

სალომე ჭანტურია
ფინანსური ანალიზის სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (464)

ელ. ფოსტა: schanturia@cu.edu.ge
ოთახი: D29

მარიამ იმნაიშვილი

სტუდენტების მომსახურების ფინანსური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (474)

ელ. ფოსტა: mimnaishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D29