ფინანსური დეპარტამენტი

მარიკა ნიკოლაიშვილი
ფინანსური დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (211)
ელ. ფოსტა: mnikolaishvili@cu.edu.ge

ოთახი: B2

მერი მესხია
მთავარი ბუღალტერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (470)

ელ. ფოსტა: mmeskhia@cu.edu.ge
ოთახი: D28

მარიკა გაბროშვილი
შესყიდვების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (477)

ელ. ფოსტა: mgabroshvili@cu.edu.ge
ოთახი: D28

სალომე ჭანტურია

ფინანსური ანალიზის სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (464)

ელ. ფოსტა: schanturia@cu.edu.ge

ოთახი: D28

ნია ვახტანგაძე
სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (474) 

ელ. ფოსტა: nvakhtangadze@cu.edu.ge
ოთახი: D29

თამარ ხუციშვილი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (462)

ოთახი: D28

ანა ბაძაღუა

სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (466)

ელ.ფოსტა:  abadzaghua@cu.edu.ge 

ოთახი: D28

როზა ხორავა-რატიანი

ბუღალტერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (241)

ელ. ფოსტა: Rkhorava-Ratiani@cu.edu.ge

ოთახი: D28

თამარ ხუციშვილი

ბუღალტერი

ელ. ფოსტა: takhutsishvili@cu.edu.ge