პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

თამარ შენგელია
დეპარტამენტის დირექტორი

ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)

ოთახი: C24

მაია ბოლოთაევი
დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (390)

ელ.ფოსტა: mbolataeva@cu.edu.ge 
ოთახი: C24

თამარ ჭურაძე
დეპარტამენტის მენეჯერი


ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (361)
ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge
ოთახი: C24

 

თინიკო გიოშვილი

დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი 

ელ.ფოსტა: tgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: C24