კონკურსი – ,,სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2014 ‘’