სამართლის სკოლის სტუდენტთა მერვე სასკოლო კონფერენცია