ფინანსთა მინისტრის ლექცია კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებისთვის