კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს საპატიო დოქტორის წოდება გადაეცა