კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს საგანმანათლებლო ჯილდო გადაეცა