საორიენტაციო შეხვედრა სახელმწიფო მართვის სკოლის პირველკურსელებთან