საორიენტაციო შეხვედრა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პირველკურსელებთან