სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან მემორანდუმი გაფორმდა